Galeria Trzech Obrazów

Lubartowski Ośrodek Kultury wychodzi z propozycją dla plastyków i fotografików nowej formy prezentacji prac.

W holu ośrodka, który również pełni funkcje reprezentacyjne, będą od 10 lutego eksponowane dokonania autorów związanych z Lubartowem. Ekspozycja będzie aktualizowana co 6 tygodni. Zainteresowanych LOK prosi o kontakt osobisty lub telefoniczny w każdą środę w godz. 9 – 15 (Lubartowski Ośrodek Kultury ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów tel. 81 855 22 42). Lubartowski Ośrodek Kultury oczekuje od pełnoletnich autorów trzech prac, wykonanych dowolną techniką, oryginalnych, to znaczy wykonanych samodzielnie, najlepiej oprawionych, w formacie minimum 50 cm X 70 cm.
Zestaw prac trzeba opatrzyć imieniem i nazwiskiem. Ponadto należy dołączyć krótką notę o sobie, która będzie podana w mediach papierowych, elektronicznych i na okolicznościowym plakacie. W najbliższym czasie zaprezentowane zostaną dokonania plastyczne Katarzyny Lenarciak, Piotra Kopcia i  Marka Danielkiewicza. Galeria Trzech Obrazów nie ma charakteru komercyjnego.