1050 rocznica Chrztu Polski – uroczystości w Skrobowie

Uroczyste obchody Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski zorganizowane zostaną 15 maja w Parafii Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie. Rozpocznie je uroczysta Msza Św o godz. 12.00. Po Mszy nastąpi przemarsz z Pocztami Sztandarowymi pod pomnik „Głaz Tysiąclecia”. Tam zaplanowano uroczysty apel przygotowany przez dzieci i młodzież  szkół ze Skrobowa. będzie również odsłonięcie tablicy pamiątkowej,  okolicznościowe przemówienia oraz złożenie kwiatów. Na zakończenie wystąpi Grupa Rekonstrukcyjna ze Słowiańskiego Grodu w Wólce Bieleckiej, która przedstawi inscenizację Chrztu Mieszka I , zaślubin Mieszka I i Dobrawy oraz inne ciekawe fakty z tamtych czasów. Na uroczystość zapraszają: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Skrobowa, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie, Parafia Rzymsko-Katolicka Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie, Szkoła Podstawowa im. 27.Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Gimnazjum im. gen bryg Jana Kiwerskiego ps. Oliwa, Mieszkańcy Skrobowa i Skrobowa Kol.

List Do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie

Myśl ustawienia głazu powstała w czasie organizowania imprez 1000-lecia Państwa Polskiego. Średniej wielkości głaz narzutowy leżał w ziemi tuż na północ od cmentarza żołnierzy radzieckich na działce ob. Józefa Mitury, który bardzo chętnie zezwolił na ustawienie go w upatrzonym miejscu na skraju sosnowego lasu przy szosie Lubartów- Kozłówka. Przy pomocy dyrekcji POM orz Wydziału Oświaty załatwiono wszelkie formalności prawno – administracyjne m.in. w Nadleśnictwie. Dyrektor POM ob. Henryk Skarżyński dopomógł też do bezpośredniego przewiezienie i ustawienia głazu (użyczenie traktorów i ich obsługi). Uroczystość odsłonięcia głazu odbyła się w dniu 29X 1968 r. w obecności przedstawiciela POM inż ob. Dziewy, inspektora szkolnego (ob. Michał Mazurek), Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubartowskiej (ob. Józef Lulek), przedstawiciela Domu Kultury (ob. Marii Kozioł), uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie, miejscowej ludności. Odsłonięcia głazu dokonał ob. Michał Mazurek, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. Przemawiali również ob. Dziewa w/i dyrektora POM o ob. Lulek. Miejscowa szkoła dała swój program (śpiewy, recytacje). Po odsłonięciu odbyła się uroczysta akademia w świetlicy POM (Klubu „Ruchu”). Przemawiali kierownik miejscowej szkoły ob. Janina Rząśnicka, przewodniczący GRN ob. Lipski. Program wykonała młodzież miejscowej szkoły, liceum i POM. Od tego czasu miejscowa szkoła składa na głazie przy bardziej uroczystych imprezach wianki i kwiaty. Obecnie trwają wstępne przygotowania do 10 rocznicy odsłonięcia głazu (X 77 r.). Organizatorzy będą starali się nadać imprezie charakter środowiskowo – regionalny.

Skrobów, 12 grudnia 1976 r. Władysław Rząśnicki, członek czynny Stow. Miłośników Ziemi Lubartowskiej

SN, emka

Fotografie poniżej przedstawiają moment ustawienia głazu w Skrobowie (materiał udostępniony redakcji przez p. Mirosława Mikę ze Skrobowa)

GLAZ_Skrobow_7 GLAZ_Skrobow_1 GLAZ_Skrobow_2 GLAZ_Skrobow_4 GLAZ_Skrobow_5 GLAZ_Skrobow_6