„W lubartowskiej szkole” – wystawa w muzeum

Wystawę poświęconą historii lubartowskiej szkoły na przestrzeni 200 ostatnich lat otwarto 23 maja w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Lubartów.

 

Jak informuje Ewa Sędzimierz, dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej w 2019 roku przypada 200 rocznica powstania stałej elementarnej szkoły w Lubartowie (powstała w 1819 roku). Stało się to w wyniku działania księcia Karola Sanguszki dziedzica, właściciela Lubartowa miejscowego proboszcza ks. Macieja Dąbrowskiego i władz miejskich. W jej tworzeniu wg zapisów źródłowych uczestniczyli dwaj mieszkańcy miasta Łukasz Kosiarski i Tomasz Filipowicz, prawdopodobnie rajcowie miejscy.

– 200 lat to z naszej ludzkiej perspektywy ogrom czasu, to życie wielu pokoleń ludzi, to szereg burzliwych wydarzeń mających miejsce na przestrzeni dziejów, które dotykały nasz kraj i nasze miasto. Bywały momenty dramatyczne, wojny, powstania, pożary, okupacja, ale też chwile radości i nadziei na wolność, swobodny rozwój, a szkoła w tym wszystkim trwała, służyła kolejnym rocznikom lubartowskich dzieci, dawała im podstawy edukacji, rozbudzała umysły, kształtowała charaktery – mówiła dyrektor muzeum.

Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy szkół i przedszkoli, placówek kultury, nauczyciele, regionaliści, radni. Władze miasta reprezentował zastępca burmistrza Jakub Wróblewski:Muzeum jest skarbnicą naszej zbiorowej pamięci o mieście, o ludziach, którzy tutaj żyli, o tych, co byli przed nami. Niech stanie się dostępne, abyśmy pamiętali o przeszłości, że jesteśmy z Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej. Gratuluję wystawy i życzę przyjemnego oglądania, miłych wspomnień i zdobywania nowej wiedzy

Na wystawie można było zobaczyć fotografie, dokumenty, pamiątki. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej, zbiorów i archiwaliów naszych placówek oświatowych oraz ofiarodawców prywatnych. Lekcję historii z czasów zaborów, okresu dwudziestolecia międzywojennego,  okupacji niemieckiej i lat PRL, na podstawie oryginalnych dokumentów, raportów i kronik przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego pod kierunkiem Igi Mazurek.

Organizatorem wystawy jest Muzeum Ziemi Lubartowskiej we współpracy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym oraz Szkołą Podstawowa nr 1. Będzie ona czynna do września br.

Sylwia Cichoń