Ryszard Trybalski: „Potrzeby lubartowskich seniorów są dostrzegane”

O tym, że Uniwersytet Trzeciego Wieku jest lekiem na bolączki seniorów, przekonuje jego prezes Ryszard Trybalski. Za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Lubartowa został on wyróżniony Nagrodą Burmistrza. Dzięki jego zaangażowaniu lubartowscy seniorzy są aktywni i cieszą się pełnią życia. – Chcemy dotrzeć z naszą ofertą do jak największej grupy seniorów z miasta. W tym roku planowane są dodatkowe zajęcia z ogrodnictwa, pływania czy nauki języka hiszpańskiego – mówi prezes UTW.

Jak trafił Pan do UTW? Ile to już lat?

9 lat temu, gdy byłem już od kilku lat na emeryturze, w trakcie przyjacielskiej rozmowy kolega zaproponował mi wstąpienie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie. Propozycja wydała mi się na tyle atrakcyjna, że już po trzech tygodniach, po złożeniu ślubowania i odebraniu legitymacji studenckiej na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016, byłem pełnoprawnym słuchaczem UTW .

Przez ostatnie 6 lat aktywnie działa Pan na rzecz społeczności lubartowskich seniorów jako prezes stowarzyszenia. Co się zmieniło w funkcjonowaniu UTW na przestrzeni tych lat?

W maju 2017 roku Walne Zebranie Członków UTW powierzyło mi funkcję prezesa.

Nadrzędnym celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku była i jest aktywizacja, integracja i zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób w wieku senioralnym. To do nich adresujemy naszą ofertę. Od tego czasu znacząco zmienił się stan osobowy naszego UTW, zmieniła się struktura wiekowa naszych słuchaczy. Wprowadziliśmy nowy rodzaj zajęć. Zmieniły się zasady finansowania naszej działalności. Poprzednio koszty zajęć były ponoszone w znacznym stopniu przez samych słuchaczy, obecnie koszty większości naszych zadań pokrywane są z dotacji Urzędu Miasta Lubartów.

Jakie nowe formy pojawiły się w UTW?

Pięć lat temu wprowadziliśmy bardzo interesujące zajęcia z zakresu treningu pamięci, w ramach aktywizacji ruchowej wprowadzono taniec, a dla fanów gier karcianych – brydż. Przez trzy lata bezpłatne zajęcia z zakresu obsługi sprzętu teleinformatycznego i ćwiczeń pamięci realizowała dla nas Fundacja na rzecz Rozwoju i Innowacyjności z Lublina. Od 4 lat do prowadzenia wykładów zapraszamy również naszych słuchaczy.

Co jest dla Pana najtrudniejsze, jeśli chodzi o działalność UTW?

Myślę, że najtrudniejsze jest pozyskanie odpowiednich środków na sfinansowanie wszystkich form naszej działalności.

Ile obecnie jest studentów? W jakim są wieku?

Liczba słuchaczy zmienia się, przychodzą nowe osoby. W tym roku doszło 30 słuchaczy, to rekord. Jednak niektórzy odchodzą ze względu na zły stan zdrowia, problemy rodzinne, śmierć. Od 2017 roku, kiedy było nas 51 osób, liczba słuchaczy systematycznie rośnie. Obecnie Uniwersytet liczy 120 słuchaczy. Wiek ich jest bardzo zróżnicowany. Są u nas osoby przed 60, ale są również i po 80-tce.

Jakie zajęcia cieszą największym zainteresowaniem? Jakie seniorzy dziś mają oczekiwania, jeśli chodzi o ofertę?

Najbardziej popularne są zajęcia o profilu prozdrowotnym, czyli gimnastyka korekcyjna, gimnastyka na basenie, ale też edukacyjne takie jak trening pamięci, lektoraty językowe, zajęcia hobbystyczne, czyli warsztaty z rękodzieła artystycznego. Dużym powodzeniem cieszą się wykłady. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana: to historia, psychologia, zdrowie, bezpieczeństwo, muzyka, reminiscencje z podróży naszych słuchaczy.

Dużą popularnością cieszą się również wyjazdy do teatru, filharmonii oraz wycieczki krajoznawcze.

Czego słuchacze oczekiwaliby jeszcze?

Od najbliższego semestru, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy wprowadzamy zajęcia z ogrodnictwa i naukę pływania. Myślimy również o uatrakcyjnieniu oferty naszych wykładów.

Czy uważa Pan, że UTW jest lekiem dla seniorów? Jakie są korzyści bycia w tej społeczności?

Tak, zdecydowanie. Jakież bowiem są główne bolączki seniorów? Brak aktywności, często samotność, różne fizyczne dolegliwości, zamknięcie w domu, nadmiar wolnego czasu, poczucie bycia niepotrzebnym, społeczne wyizolowanie.

Właśnie bycie słuchaczem UTW, udział w systematycznych zajęciach, grupowych wyjazdach, wspólnych ćwiczeniach wymaga wyjścia z domu, spotkania się z grupą rówieśników, zagospodarowuje nam wolny czas, integruje grupę, tworzy wspólnoty, a nierzadko też przyjaźnie. Udział w zajęciach fizycznych wpływa na poprawę naszej sprawności, kondycji, zdrowia, natomiast zajęcia edukacyjne wpływają na poprawę stanu naszego umysłu, spowalniają procesy starzenia, zdecydowanie poprawiają naszą pamięć. Z kolei zajęcia hobbystyczne pozwalają realizować własne pasje.

Jakie są plany UTW na ten rok?

Chcemy dotrzeć z naszą ofertą do jak największej grupy seniorów z miasta.

Zasadniczym celem UTW jest aktywizacja i integracja środowiska senioralnego Lubartowa.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba mieszkańców wynosiła 20 197, w tym 5849 osób było w wieku 60+, czyli 28,96% populacji Lubartowa. Chcemy systematycznie zwiększać zakres naszego oddziaływania, powiększyć stan osobowy o 20%. Poza wprowadzanymi od najbliższego semestru zajęciami z ogrodnictwa i nauki pływania planujemy w semestrze jesiennym rozszerzyć ofertę o język hiszpański.

Co znaczy dla Pana otrzymana Nagroda Burmistrza Miasta Lubartów?

Jak zapewne wiadomo, zarówno ja jak i Zarząd pracujemy społecznie i tylko dzięki dobremu współdziałaniu naszego zespołu osiągamy sukcesy. To zasługa naszej wspólnej pracy, zarówno z tym, jak i z poprzednim Zarządem. Nie oczekujemy żadnej zapłaty za naszą działalność, zaangażowanie, poświęcony czas. Ale jest niewątpliwie satysfakcjonujące, jeśli ktoś z zewnątrz potrafi to zauważyć i docenić. Muszę przyznać, iż obecny Burmistrz Miasta Pan Krzysztof Paśnik widzi to, widzi nas seniorów i nasze potrzeby.

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik