7 grudnia spotkanie w sprawie S19

Spotkanie z przedstawicielami GDDKiA oraz wykonawcą dokumentacji w sprawie budowy drogi S 19 na odcinku Lublin – Lubartów zaplanowano na 7 grudnia o godz.16.00 w Urzędzie Miasta Lubartów.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjno – konsultacyjny. Zaprezentowany zostanie projekt nowej drogi oraz omówione wybrane rozwiązania projektowe między innymi obsługa komunikacyjna terenów przyległych do projektowanej drogi ekspresowej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z ochroną środowiska. W programie spotkania przewidziano otwartą dyskusje oraz składanie ewentualnych uwag i wniosków.

(kw)

ULOTKA