Podsumują Lubartowską Ligę Szachową

Zapraszamy na podsumowanie LLS 2019 i inaugurację LLS2020 VOLTMAX

Lubartowski Ośrodek Kultury oraz Sekcja Szachowa LUKS Lubartów kolejny rok z rzędu organizują Lubartowską Ligę Szachową. Zapraszamy wszystkich chętnych do gier turniejowych. Rozgrywki odbywać się będą przeważnie w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17:00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury przy ul. Rynek II 1. Wiek i płeć nie gra roli, liczą się chęci. Szachy, to królewska gra, która uczy koncentracji i logicznego myślenia, pobudza i rozwija do strategiczne działania. Cechy, które wyrabia pozwalają łatwiej radzić sobie z różnymi problemami, tak w szkole jak i w życiu.

Uroczyste wręczenie pucharów, nagród i dyplomów za rok 2019 odbędzie się 31 stycznia o godzinie 17:00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury.  >>> tabela zwycięzców

Tuż po nich wystartujemy z „Lubartowską Ligią Szachową  2020 – VOLTMAX” poniżej regulamin

Regulamin „Lubartowskiej Ligi Szachowej 2020 – VOLTMAX” zwanej dalej (LLS2020 VOLTMAX)
1. Prawo startu w cyklu rozgrywek posiada każda osoba umiejąca grać w szachy.
2. LLS2020 VOLTMAX składa się z 10 niezależnych turniejów.
3.Do rozgrywek można dołączyć w dowolnym turnieju cyklu LLS2020 VOLTMAX. By być sklasyfikowanym wystarczy wziąć udział w jednym turnieju.
4.Turnieje LLS2020 VOLTMAX rozgrywane będą najczęściej w ostatni piątek każdego miesiąca z wyłączeniem wakacji. Start każdego o godzinie 17:00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury ul. Rynek II 1. Zapisy w dniu zawodów bezpośrednio przed turniejem w godz. 16:45 – 17:00
Harmonogram turniejów (może ulec zmianie – zawsze aktualne terminy na www.chessarbiter.com) :
31 stycznia,
21 lutego,
27 marca,
24 kwietnia,
22 maja,
26 czerwca,
25 września,
29 październik,
27 listopada,
18 grudnia – finał
5. Dystans każdego turnieju: 7 rund; system rozgrywek: szwajcarski; Tempo: 10 min + 5 sekund bonusu za ruch/na partię.
6. W turniejach nie pobiera się wpisowego.
7. LLS2020 VOLTMAX będzie klasyfikowana w trzech kategoriach wiekowych: Senior; Junior do lat 18 oraz Kobiety
8. Finał rozgrywek nastąpi po rozegraniu ostatniego 10 turnieju – 20 grudnia około godz.: 20:30. Do końcowej generalnej klasyfikacji zaliczać się będzie 8 najlepszych wyników z 10 rozegranych przez poszczególnych zawodników.
9. W przypadku zdobycia po finałowym ostatnim turnieju LLS2020 VOLTMAX takiej samej ilości punktów przez zawodników walczących o puchary decyduje suma punktów bezpośrednich między zawodnikami w całym cyklu. W przypadku remisu dogrywka 3 x 3’+2”
10. Nagrody w klasyfikacji generalnej LLS2020 VOLTMAX: Za miejsca I-III puchary, nagrody – w trzech kategoriach wiekowych: Senior, Junior do lat 18 oraz Kobiety; za miejsca IV- VI – upominki, za miejsca I-X dyplomy. Fundatorem nagród jest firma VOLTMAX  http://voltmaxlublin.pl/ oraz Lubartowski Ośrodek Kultury. Nagrody puchary i dyplomy zostaną wręczone na inauguracyjnym turnieju sezonu w styczniu 2021 r.
11.W rozgrywkach obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego i walka w duchu Fair Play.
12. Wyniki oraz tabele na www.szachy.loklubartow.pl  w zakładce Lubartowska Liga Szachowa oraz na profilu www.facebook.com/SzachyLuksLubartow
13.Kontakt do sędziego i koordynatora LLS2020 VOLTMAX: Piotr Opolski 509 845 922