Archiwum wydań | "Muzeum Ziemi Lubartowskiej"

„440 lat tradycji rzemiosła w Lubartowie”

Wydanie: , , , , , ,


Muzeum Ziemi Lubartowskiej przygotowało wystawę stałą. Jej oficjalne otwarcie zbiegło się z wernisażem ekspozycji przygotowanej wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych w Lubartowie – „440 lat tradycji rzemiosła w Lubartowie”. Zgromadzone na niej przedmioty przypominają o dawnym kunszcie, o zapomnianych już zawodach.

rzemieslnicy_lubartowscy

Lubartowscy rzemieślnicy – fotografia z roku ok. 1934. Za udostępnienie dziękujemy firmie DePRO

 

– Otwieramy wystawę bardzo ważną dla Lubartowa i piękną. Praktyka rzemieślnicza jest bowiem blisko związana z przeszłością tego miasta – powiedział dyrektor muzeum Longin Tokarski podczas wernisażu w środę 2 grudnia. – Jest to także opowieść o ludziach, którzy tutaj żyli, tworzyli i nadal tworzą naszą rzeczywistość.

Podczas otwarcia wystawy burmistrz Janusz Bodziacki przypomniał o przejęciu dawnego Muzeum Regionalnego przez Miasto Lubartów. – Czerpanie z historii i pielęgnowanie tradycji dla każdej społeczności jest bardzo ważne – powiedział. – Dlatego cieszę się, że samorząd miasta przeciwstawił się pomysłowi zlikwidowania muzeum. Budynek został przejęty decyzją rady miejskiej od zarządu województwa w 2014 roku. Dziś otwieraną wystawą stałą idziemy krok dalej. Myślę, że niebawem ustanowiony zostanie także statut muzeum.

Obecny na otwarciu prof. Ryszard Szczygieł z Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej mówił o początkach istnienia Cechu w Lubartowie. Sięgnął także do ważnego momentu dla miasta, czyli przywileju udzielonego przez Zygmunta Starego Piotrowi Firlejowi w 1543 roku. – Tych ponad 470 lat Lubartowa to jest 15 pokoleń, które tutaj pracowały w handlu i usługach,  przeżywały swoje trudności – mówił profesor. Wspomniał także o notatce Wandy Śliwiny, dotyczącej istnienia cechu już w 1575 roku, a także o statucie dla organizacji cechowej, który pochodzi z 1580 roku. Mówił o likwidacji placówek muzealnych na przestrzeni ostatnich lat, między innymi w Kraśniku. – Chciałbym publicznie podziękować radzie miasta i panu burmistrzowi za to, że to miejsce (muzeum – red.) możemy nazwać świątynią wiedzy i tradycji. – To świadczy o dużej świadomości regionalnej. 

Wiesław Stępiński, kierownik Cechu Rzemiosł zauważył, że to jedna z organizacji, które oprócz Miasta i Kościoła istnieją w Lubartowie nieprzerwanie od 1580 roku. – Ta wystawa jest próbą przypomnienia o rzemiośle i być może zgromadzone eksponaty nie stanowią dużej wartości materialnej, ale mają wartość sentymentalną – powiedział. Zwrócił także uwagę zgromadzonych gości na fotografię w centralnym punkcie wystawy, en face głównego wejścia na salę wystawienniczą. Jest to dużych rozmiarów powiększenie fotografii przedstawiającej lubartowskich rzemieślników (widoczna u góry artykułu). – Być może ktoś z mieszkańców rozpozna sfotografowane osoby i uda się uzyskać więcej informacji na temat Cechu Rzemiosł. Prosimy o apel w mediach i pomoc w dotarciu do mieszkańców z tą fotografią – dodał  Wiesław Stępiński.

Swoje miejsce na wystawie stałej w Muzeum Ziemi Lubartowskiej znalazły eksponaty archeologiczne. Pochodzą one ze znalezisk podczas prac związanych z rewitalizacją Lubartowa oraz budową obwodnicy Kocka. Ich pochodzenie oraz przeznaczenie pomógł ustalić archeolog Michał Kubera.

Muzeum Ziemi Lubartowskiej przy ul. Kościuszki 28 jest czynne codziennie w godz. 8.00-15.30 (na przemian w soboty lub niedziele od godz. 09.00 do 16.00 – informacja pod nr tel.: tel. 81 855-28-08 ).

Aleksandra Jędryszkamuzeum_47

 muzeum_1 muzeum_2 muzeum_3 muzeum_4 muzeum_5 muzeum_6 muzeum_7 muzeum_8 muzeum_9 muzeum_10 muzeum_11 muzeum_12 muzeum_13 muzeum_14 muzeum_15 muzeum_16  muzeum_18 muzeum_19 muzeum_20 muzeum_21 muzeum_22 muzeum_23 muzeum_24 muzeum_25 muzeum_26 muzeum_27 muzeum_28 muzeum_29  muzeum_31 muzeum_32 muzeum_33 muzeum_34 muzeum_35 muzeum_36 muzeum_37 muzeum_38 muzeum_39 muzeum_40 muzeum_41 muzeum_42 muzeum_43 muzeum_44 muzeum_45 muzeum_46

 

 

Sześćdziesiąt lat Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Wydanie: , , , ,


Otwarciem wystawy w dniu 27 maja zainaugurowano obchody jubileuszu działalności Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

Na ekspozycji w Muzeum Ziemi Lubartowskiej zgromadzono dokumenty, książki, fotografie, artykuły, obrazy oraz liczne pamiątki związane z działalnością LTR.

Wśród eksponatów po raz pierwszy można było zobaczyć tryptyk lubelskiego malarza Tadeusza Śliwińskiego, przedstawiający od lewej strony Pałac Sanguszków, kościół św. Anny oraz Kościół pw. Świętego Wawrzyńca. Tryptyk ufundowało trzech członków LTR. Dzięki temu, że do końca roku nasze muzeum było pod skrzydłami Muzeum Lubelskiego, dzieło zostało bezpłatnie odrestaurowane przez pracowników Muzeum Lubelskiego. Podobny tryptyk wśród eksponatów jest autorstwa Karola Skarucha. Na wystawie znajdziemy wiele pamiątek po Wandzie Śliwinie. 

– Nasi członkowie, od początku istnienia Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego działają absolutnie społecznie i bezinteresownie – mówiła podczas otwarcia wystawy Prezes LTR, Maria Kozioł. – Na każdego można liczyć, niczego bym bez zarządu nie zrobiła. Spotkanie wszystkich członków LTR, z okazji jubileuszu zostanie zorganizowane 5 września bieżącego roku.

Wystawa w Muzeum jest pierwszym punktem obchodów 60 – lecia Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Pokazuje cząstki tego, co dokonali regionaliści na przestrzeni wielu lat.

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne istnieje od 11 września 1955 r. Powstało z inicjatywy lubartowskiej inteligencji, głównie nauczycieli, w nawiązaniu do międzywojennej działalności Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki w Lubartowie.

PeO

wystawaLTR_52 wystawaLTR_1 wystawaLTR_2 wystawaLTR_3 wystawaLTR_4 wystawaLTR_5 wystawaLTR_6 wystawaLTR_7 wystawaLTR_8 wystawaLTR_9 wystawaLTR_10 wystawaLTR_11 wystawaLTR_12 wystawaLTR_13 wystawaLTR_14 wystawaLTR_15 wystawaLTR_16 wystawaLTR_17 wystawaLTR_18 wystawaLTR_19 wystawaLTR_20 wystawaLTR_21 wystawaLTR_22 wystawaLTR_23
wystawaLTR_25
wystawaLTR_26 wystawaLTR_27 wystawaLTR_28 wystawaLTR_29
wystawaLTR_31
wystawaLTR_32
wystawaLTR_34
wystawaLTR_35 wystawaLTR_36 wystawaLTR_37 wystawaLTR_38 wystawaLTR_39 wystawaLTR_40 wystawaLTR_41 wystawaLTR_42 wystawaLTR_43 wystawaLTR_44 wystawaLTR_45 wystawaLTR_46 wystawaLTR_47 wystawaLTR_48 wystawaLTR_49 wystawaLTR_50 wystawaLTR_51